Tag Archives: News1

Home Posts tagged "News1" (Page 2)
no image found

Njoftim

“Njoftim Për lëvizjen paralele të pozicionit të Drejtorit të Burimeve Njerëzore dokumentet do të dorëzohen në adresën e-mail: bkh.aplikim@spak.al dhe fizikisht pranë Sekretarisë së Byrosë Kombëtare të H...
Lexo Më Shumë
no image found

RREGULLORE

Nr. 36, Datë 24.09.2020 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË REKRUTIMIT TË HETUESVE TË BYROSË KOMBËTARE TË HETIMIT KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i rregullores 1.Kjo Rregullore përcakton rregulla...
Lexo Më Shumë
no image found

NJOFTIM

Në zbatim të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me për...
Lexo Më Shumë