Category Archives: BKH

Home Archive by category "BKH" (Page 7)

Çfarë duhet që të futesh në BKH?

Duke ju referuar ligjit Byroja Kombëtare e Hetimit është një strukturë e specializuar e Policisë Gjyqësore, që vepron vetëm nën drejtimin e Prokurorisë së Posaçme. Drejtori, Zëvendësdrejtori dhe hetuesit e...
Lexo Më Shumë
no image found

Si punojmë ne

Siç parashikohet nga Kodi i Procedurës Penale, hetuesit tanë ofrojnë një sërë shërbimesh mbështetëse për Prokurorët e Posaçëm. Këto shërbime përfshijnë gamën e plotë të aftësive të Policisë Gjyqë...
Lexo Më Shumë

Legjislacioni dhe raportet

Ligji për Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Policinë Gjyqësore Nr. 25/2019 Kodi i Etikës i BKH-së, 201...
Lexo Më Shumë

Qeverisja dhe përgjegjshmëria

Ne jemi pjesë e SPAK-ut – një agjenci pavarur nga ana operacionale dhe jo-ministeriale. Ne operojmë në të gjithë Shqipërinë, duke respektuar ligjet në fuqi të drejtësisë penale. Të gjthë hetuesit tanë ka...
Lexo Më Shumë
no image found

Drejtuesit tanë

Punonjësit e BKH-së supervizohen dhe operojnë vetëm nën drejtimin e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme dhe Prokurorëve të Posaçëm të Prokurorisë së Posaçme. Drejtori dhe Nëndrejtori i BKH-së janë p...
Lexo Më Shumë

Stafi jonë

Nuk asnjë punë të ngjashme me atë të një oficeri tipik të BKH-së. Në jemi burra dhe gra me arsim, njohuri, përvoja dhe aftësi të ndryshme. Hetuesit e BKH-së punojnë në një sërë rolesh, në mbështetje t...
Lexo Më Shumë
no image found

Misioni ynë

Ne jemi një njësi e specializuar e policisë gjyqësore që heton veprat penale nën juridiksionin e Prokurorisë së Posaçe, sikurse autorizohet në ligjin me titull ”Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Insti...
Lexo Më Shumë