Category Archives: BKH

Home Archive by category "BKH" (Page 6)
no image found

NJOFTIM

MBI ZHVILLIMIN E TESTIT ARSYETIMIT LOGJIK DHE TESTIMIT TË AFTËSIVE FIZIKE, PËR KANDIDATËT “HETUES” NË BKH Në datë 27.05.2021, u zhvillua Testi i Arsyetimit Logjik për përzgjedhjen e kandidatëve, për fazat ...
Lexo Më Shumë
no image found

NJOFTIM

Komisioni i Përzgjedhjes në datë 24.05.2021, mbylli procesin e shqyrtimit të aplikimeve fillestare dhe përzgjedhjes së kandidatëve për hetues, për fazat e mëtejshme të konkurrimit. Komisioni i Përzgjedhjes sh...
Lexo Më Shumë
no image found

RREGULLORE

Nr. 36, Datë 24.09.2020 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË REKRUTIMIT TË HETUESVE TË BYROSË KOMBËTARE TË HETIMIT KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i rregullores 1.Kjo Rregullore përcakton rregulla...
Lexo Më Shumë
no image found

NJOFTIM

PËR SHPALLJE KONKURSI PËR HETUES NË BYRONË KOMBËTARE TË HETIMIT Byroja Kombëtare e Hetimit, shpall konkursin për 32 (tridhjet e dy) vende vakante për hetues . Kandidatët duhet të kenë eksperiencë në fushat ...
Lexo Më Shumë

Vende të lira pune

Pasi të emërohet Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme, SPAK do të lajmërojë në lidhje me fillimin e procesit për përzgjedhjen e Drejtorit të BKH. Pasi të emërohet Drejtori i BKH, SPAK do të lajmërojë në l...
Lexo Më Shumë

Si mund të futesh në BKH?

Lajmërimet për vendet e punës për 60 hetues të BKH dhe për Drejtorin e BKH do të publikohen në këtë faqe interneti pas emërimit të Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme, më vonë gjatë vitit 2019. Person...
Lexo Më Shumë