Category Archives: BKH

Home Archive by category "BKH" (Page 6)
no image found

RREGULLORE

Nr. 36, Datë 24.09.2020 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË REKRUTIMIT TË HETUESVE TË BYROSË KOMBËTARE TË HETIMIT KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i rregullores 1.Kjo Rregullore përcakton rregulla...
Lexo Më Shumë
no image found

NJOFTIM

PËR SHPALLJE KONKURSI PËR HETUES NË BYRONË KOMBËTARE TË HETIMIT Byroja Kombëtare e Hetimit, shpall konkursin për 32 (tridhjet e dy) vende vakante për hetues . Kandidatët duhet të kenë eksperiencë në fushat ...
Lexo Më Shumë

Vende të lira pune

Pasi të emërohet Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme, SPAK do të lajmërojë në lidhje me fillimin e procesit për përzgjedhjen e Drejtorit të BKH. Pasi të emërohet Drejtori i BKH, SPAK do të lajmërojë në l...
Lexo Më Shumë

Si mund të futesh në BKH?

Lajmërimet për vendet e punës për 60 hetues të BKH dhe për Drejtorin e BKH do të publikohen në këtë faqe interneti pas emërimit të Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme, më vonë gjatë vitit 2019. Person...
Lexo Më Shumë

Çfarë duhet që të futesh në BKH?

Duke ju referuar ligjit Byroja Kombëtare e Hetimit është një strukturë e specializuar e Policisë Gjyqësore, që vepron vetëm nën drejtimin e Prokurorisë së Posaçme. Drejtori, Zëvendësdrejtori dhe hetuesit e...
Lexo Më Shumë
no image found

Si punojmë ne

Siç parashikohet nga Kodi i Procedurës Penale, hetuesit tanë ofrojnë një sërë shërbimesh mbështetëse për Prokurorët e Posaçëm. Këto shërbime përfshijnë gamën e plotë të aftësive të Policisë Gjyqë...
Lexo Më Shumë

Legjislacioni dhe raportet

Ligji për Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Policinë Gjyqësore Nr. 25/2019 Kodi i Etikës i BKH-së, 201...
Lexo Më Shumë