Blog

Home BlogPage 10

Vende të lira pune

Pasi të emërohet Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme, SPAK do të lajmërojë në lidhje me fillimin e procesit për përzgjedhjen e Drejtorit të BKH. Pasi të emërohet Drejtori i BKH, SPAK do të lajmërojë në l...
Lexo Më Shumë

Si mund të futesh në BKH?

Lajmërimet për vendet e punës për 60 hetues të BKH dhe për Drejtorin e BKH do të publikohen në këtë faqe interneti pas emërimit të Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme, më vonë gjatë vitit 2019. Person...
Lexo Më Shumë

Çfarë duhet që të futesh në BKH?

Duke ju referuar ligjit Byroja Kombëtare e Hetimit është një strukturë e specializuar e Policisë Gjyqësore, që vepron vetëm nën drejtimin e Prokurorisë së Posaçme. Drejtori, Zëvendësdrejtori dhe hetuesit e...
Lexo Më Shumë
no image found

Si punojmë ne

Siç parashikohet nga Kodi i Procedurës Penale, hetuesit tanë ofrojnë një sërë shërbimesh mbështetëse për Prokurorët e Posaçëm. Këto shërbime përfshijnë gamën e plotë të aftësive të Policisë Gjyqë...
Lexo Më Shumë

Legjislacioni dhe raportet

Ligji për Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Policinë Gjyqësore Nr. 25/2019 Kodi i Etikës i BKH-së, 201...
Lexo Më Shumë

Qeverisja dhe përgjegjshmëria

Ne jemi pjesë e SPAK-ut – një agjenci pavarur nga ana operacionale dhe jo-ministeriale. Ne operojmë në të gjithë Shqipërinë, duke respektuar ligjet në fuqi të drejtësisë penale. Të gjthë hetuesit tanë ka...
Lexo Më Shumë
no image found

Drejtuesit tanë

Punonjësit e BKH-së supervizohen dhe operojnë vetëm nën drejtimin e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme dhe Prokurorëve të Posaçëm të Prokurorisë së Posaçme. Drejtori dhe Nëndrejtori i BKH-së janë p...
Lexo Më Shumë

Stafi jonë

Nuk asnjë punë të ngjashme me atë të një oficeri tipik të BKH-së. Në jemi burra dhe gra me arsim, njohuri, përvoja dhe aftësi të ndryshme. Hetuesit e BKH-së punojnë në një sërë rolesh, në mbështetje t...
Lexo Më Shumë
no image found

Misioni ynë

Ne jemi një njësi e specializuar e policisë gjyqësore që heton veprat penale nën juridiksionin e Prokurorisë së Posaçe, sikurse autorizohet në ligjin me titull ”Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Insti...
Lexo Më Shumë