Njoftim

“Njoftim Për lëvizjen paralele të pozicionit të Drejtorit të Burimeve Njerëzore dokumentet do të dorëzohen në adresën e-mail: bkh.aplikim@spak.al dhe fizikisht pranë Sekretarisë së Byrosë Kombëtare të Hetimit brenda datës 29.03.2022.
Në datën 31.03.2022, do të shpallet në faqen e internetit të BKH, lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta.”