Njoftim – Mbyllet Faza e Korrigjimit të Eses dhe përzgjedhjes së kandidatëve për këtë fazë

Komisioni i Përzgjedhjes në datë 09.07.2021, mbylli Fazën e Korrigjimit të Eses dhe përzgjedhjes së kandidatëve, për fazat e mëtejshme të konkurrimit.

Për të parë listën me kandidatët e kualifikuar dhe të skualifikuar, shikoni listën e kandidatëve që gjendet në LINK 1, bashkëlidhur.

Kandidatët e kualifikuar, do ti nënshtrohen Intervistës. Vendi, data dhe ora e zhvillimit të Intervistës dhe udhëzime të hollësishme do tu behen të ditura në njoftim të më vonshëm, në website-in e BKH-së.

Korrigjimi i Esesve u zhvillua nën vëzhgimin dhe monitorimin e Komisionit Ndërkombëtar të Ekspertëve, të caktuar nga misionet e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Europian në Shqipëri.

Falenderojmë gjithë aplikantët që shprehën vullnetin për të marrë pjesë në këtë konkurrim.